Årsberättelse 2020

ordförandeord

Caroline Berg

Jag tittar ut över de sextio unga vuxna som sitter utspridda i den varma salen. Från ansikte till ansikte, möter så många blickar jag kan. Tystnaden har spridit sig i rummet och jag tar tid på mig att känna in stunden. Den värld som dessa unga ska kasta sig in i är under en enorm transformering. Stämningen andas förväntan denna första skoldag på kandidatprogrammet i Retail Management på Handelshögskolan i Stockholm. Varje år brukar jag vara med och välkomna årets nya studenter. Jag börjar med att beskriva en vanlig dag i livet, och hur varje person i rummet är en av de 1,5 miljoner kunder som möter våra verksamheter varje dag. Att sätta kunden som människa i centrum. Studenterna får höra om Axel Johnson, om vår syn på långsiktighet och vår passion för att förändra och bygga nytt.  Sist brukar jag göra ett medskick med utgångspunkt från citatet som kommer från Steve Jobs. Var öppen och nyfiken, ge dig hän och utforska, tänj din tanke och tillvarata möjligheter som du inte alltid vet på förhand vart de ska leda. Så småningom – i framtiden – kommer du att kunna koppla samman de enskilda punkterna och se hur allt hänger ihop.

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.”

Det går även att dra en parallell till hur det är att över tid leda och utveckla ett familjeföretag. Axel Johnsons snart 150 år långa historia har utgjorts av många vägval och beslut genom generationer av ägare och företagsledare, vars konsekvenser man inte alltid har kunnat överskåda från den punkt där vägvalet gjorts. Ofta har nyfikenheten varit början på att skapa nya punkter, och dessa punkter har sedan vävts samman av passionen att bygga och utveckla över tid. Den bredaste kallvalsplåten, de modernaste containerfartygen, den vassaste dagligvaruaktören, det bästa omni-erbjudandet, den mest innovativa marknadsplatsen för solenergi. 

De senaste åren har vi stöpt om stora delar av våra verksamheter genom att digitalt transformera både affärsmodeller och kunderbjudanden. Vi har gått in i nya bolag genom fler än 100 förvärv och kastat oss in i nya områden som solenergi. Under det gångna året har vi haft en tillväxt i e-handeln som saknar motstycke, och nya kundgrupper har välkomnats. Vårt 10/50-mål som vi satte 2015 har fungerat som en viktig ledstjärna – målet att om tio år ska femtio procent av det vi gör vara saker som vi inte gör idag. Hittills, efter sex år, är vi uppe i 34 procent nya intäkter och majoriteten av dessa har kommit från organisk utveckling och tilläggsförvärv inom våra befintliga verksamheter. Det är en enorm omdaning, omskakning och omformning, som vi tillsammans åstadkommer. Den nya bilden av Axel Johnson växer fram, punkt för punkt. Men nog bildar också punkterna i vår transformation ett mönster. 

”Under 2020 har vår långsiktighet och förmåga att hålla kursen även när det blåser full storm varit särskilt värdefull.”

När jag tänker på framtiden känner jag en stor optimism. Under 2020 har vår långsiktighet och förmåga att hålla kursen även när det blåser full storm varit särskilt värdefull. Under pandemiåret 2020 har jag upplevt den kraftigaste skälvningen sedan jag började arbeta i företaget för sexton år sedan. Det har varit svårnavigerat och krävande för många. Jag har sett otroliga insatser från våra medarbetare i alla delar av koncernen. Insatser som präglats av snabb reaktionsförmåga, av nytänkande och mod. Varje vecka, eller månad, har vi haft en ny verklighet att anpassa oss till. Ovisshet som krävt nya djupa andetag. Jag känner mig stolt och tacksam över de enastående prestationer som jag har sett inom hela gruppen under det gångna året. Det ger mig kraft för kommande år. Vår omdaning fortsätter tillsammans med alla medarbetare i en stark kombination av långsiktighet och otålighet. 

”Vår omdaning fortsätter tillsammans med alla medarbetare i en stark kombination av långsiktighet och otålighet.”

Studenternas introduktionsdag börjar lida mot sitt slut. Jag gratulerar dem till att de har valt en spännande utbildning, speciellt om de gillar förändring och utveckling. Jag möter så många blickar jag kan. Några av dem hoppas jag kommer att vara med och skapa Axel Johnsons framtid. Hur den ser ut vet vi inte idag. Bara när vi blickar tillbaka kommer bilden att klarna. Vi kommer med säkerhet att minnas 2020 som ett år när både världen och Axel Johnson-koncernen skälvde. Men även ett år när vi, trots påfrestningar, klarade av att röra oss framåt. Ett år då vi med en kombination av nyfikenhet, otålighet och långsiktighet hittade många nya vägar för att bygga och utveckla växande och långsiktigt hållbara affärer.