Årsberättelse 2020

Cirkularitet

Kretslopp och effektivisering

Cirkularitet är ett lite otympligt begrepp med ett lättbegripligt innehåll. De åtgärder som syftar till ökad cirkularitet har gemensamt att de minskar behovet av ny råvara i produktionen. Det kan uppnås genom exempelvis förlängd produktlivslängd, ökad andrahandsförsäljning, delningsekonomi, effektivare materialåtervinning eller minskat svinn.

Effektivare matkedja för minskat svinn

Omkring en tredjedel av de livsmedel som produceras globalt slängs i olika delar av värdekedjan – den allra största delen slängs hemma i hushållen. Eftersom matproduktion är en av de stora klimatpåverkarna så innebär svinnet en enorm ineffektivitet. Med Axel Johnsons stora avtryck inom matområdet kan vi bidra till att göra skillnad. 

Andrahandsmarknad skapar trippelvinst

Takeback är en återtagstjänst för återanvändning av gamla it-produkter, främst persondatorer. Dustin tar tillbaka produkterna från framför allt existerande kunder, säkerställer kvaliteten och säljer sedan produkterna vidare med garanti och till bra priser, till kunder inom bland annat utbildningssektorn. 

Sedan starten 2015 har Dustin tagit tillbaka mer än 200 000 enheter, och har med det skapat en ny intäktsström med vinster för såväl befintliga som nya kunder. Fortsatt tillväxt av andrahandsförsäljningen är ett av flera verktyg för Dustin i arbetet med att nå målet om full cirkularitet till år 2030.

Räddad mat som affärsidé

Novax är delägare i Matsmart, som är en e-handel som till reducerat pris säljer matvaror som riskerar att slängas. Det kan röra sig om produkter som fått felprintade etiketter, ett utgående sortiment eller varor med kort datum. Under 2020 köpte kunderna 8 591 ton mat från Matsmart, produkter som annars riskerade att sluta i soptunnan. Det innebar en tillväxt på 70 procent.

Mot halverat matsvinn 2025

Axfood

Axfood rör sig mot sitt mål att halvera matsvinnet till 2025. Arbetet sker genom ett antal olika verktyg: tekniska lösningar som handdatorer i butik och automatiserade varubeställningar; smarta förpackningar som ger längre hållbarhet och inte minst genom ”svinnsmarta” erbjudanden. Under 2020 såldes över 1 000 ton frukt och grönt ut till reducerade priser. Samtidigt donerades mer än 700 ton till organisationer som Axfoods butiker och lager har avtal med.

Martin & Servera

Även Axel Johnsons andra stora matbolag Martin & Servera har målet att halvera sitt mat-svinn till 2025 och arbetar både internt och med sina restaurangkunder för att åstadkomma det. Det görs bland annat genom datuminventering, avtal med leverantörer, inköpsoptimering, utförsäljning och donationer. Under 2020 fortsatte partnerskapet med maträddar-appen Karma, som innebär att kaféer och restauranger genom Karma-appen kan köpa varor som riskerar att gå till svinn.