Årsberättelse 2020

Investeringar

19 nyinvesteringar under 2020

Axel Johnsons rörelse mot förnyelsemålet 10/50 drivs av den ständiga förändringen i våra befintliga bolag. Men därtill är förvärv och investeringar i nya verksamheter verktyg som är särskilt viktiga för att skapa tillväxt inom nya områden.

Även vad gäller investeringar så var 2020 ett ryckigt år. Året inleddes i högt tempo med bland annat två nya solbolag. Den stora osäkerheten om pandemins påverkan på samhälle och ekonomi gjorde att transaktionsmarknaden stod nästintill still under det andra och tredje kvartalet. Därefter avslutades året med ett stort antal förvärv. Återigen var Axel Johnson International det koncernbolag som förvärvade flitigast. Men därtill fördjupades Axel Johnson närvaro i ett antal sektorer, som solenergi, hälsa, food tech och teknisk säkerhet.

Den gemensamma nämnaren för investeringarna under 2020 är det långsiktiga perspektivet – ambitionen att skapa nya betydande verksamhetsområden inom Axel Johnson.

”1,4 miljarder investerades i nya och befintliga bolag, 19 investeringar där vi blev ägare i nya bolag, 103 – Totalt antal investeringar i nya bolag under 2016–2020″

Axel Johnson International investerar i Automation

Industrigruppen Axel Johnson International har länge varit vårt mest förvärvsintensiva företag. Axel Johnson International har under de fem senaste åren gjort 59 förvärv i nya bolag. Under 2020 genomfördes åtta förvärv. 

I och med förvärvet av Caldan Conveyor togs ett viktigt steg i satsningen på automatisering, som är en av de riktigt stora industriella megatrenderna. Caldan Conveyor designar och producerar automatiserade tak- och golv­gående transport­banor. Bland kunderna finns tillverkare av bland annat vitvaror och gräv­skopor som använder transport­banorna för målning, lackering eller annan ytbehandling.

Novax

Axel Johnsons investeringsbolag Novax har under de senaste två åren rört sig mot att bli mer fokuserat på ett antal sektorer, med ambitionen att bygga nya betydande ben för Axel Johnson. De fyra teman där Novax bygger sin närvaro är Hälsa, Framtidens mat, Teknisk säkerhet och Digital infrastruktur för handeln. 

Aqua Dental: Investering i tandhälsa

Novax enskilt största investering under året skedde just innan årsslutet och innebar att Novax blev storägare i Aqua Dental, Sveriges snabbast växande tandvårdsaktör.  Ambitionen är att genom fokus på vårdkvalitet och ett modernt och tryggt patientbemötande skapa en rikstäckande tandvårdskedja. En huvuduppgift framåt är att nå de svenskar som i dag är minst benägna att regelbundet besöka tandläkare, vilket skulle skapa stora vinster för både individ och samhälle. 

Framtidens mat: Satsning på proteinskifte

Novax investerade under året även i Pro­Lupin, ett tyskt bolag som tillverkar proteinbaserade insatsvaror till livsmedelsindustrin, men också utvecklar egna växtbaserade mejeri­produkter riktade till konsument, såsom glass, yoghurt och mjölk. Under hösten lanserades också Svensk Baljväxtfärs, en lupinbaserad vegofärsprodukt, som Novax kommersialiserar utifrån det utvecklingsarbete som har gjorts av Axfoundation på experiment-jordbruket Torsåker.

AxSol växer vidare

Under årets första månader gick ­AxSol in som delägare i två ledande svenska solenergi­bolag, Svea Solar och Solkompaniet. Samtliga AxSol-bolag har nu tagit sina första steg ut på den europeiska marknaden. Bland annat finns marknadsplatsaktören Otovo – som kopplar samman solpanelsinstallatörer och husägare – idag förutom i Sverige och Norge, också på den polska, franska, italienska och spanska marknaden.

Bolagen som AxSol deläger omsatte under 2020 sammanlagt omkring 1,2 miljarder kronor. Genom fortsatt tillväxt inom befintliga innehav i kombination med ytterligare investeringar är målet att mångdubbla den siffran redan på några års sikt.