Årsberättelse 2020

E-handel

Rekordtillväxt i e-handeln

Under 2020 växte e-handelsförsäljningen i Sverige med 40 procent – tre gånger snabbare än året innan. När besöken minskade i fysiska butiker var våra bolag snabba med att styra om resurser till digitala kanaler.

 

Kicks

Kicks lyckades mot alla odds nå ett förbättrat resultat under 2020, till stor del genom att kompensera för det svåra läget i fysiska butiker genom en stark onlinetillväxt på 63 procent. E-handeln står nu för omkring 24 procent av Kicks försäljning, och bolaget har tagit viktiga steg från att för bara 2–3 år sedan ha varit en butikskedja med en blygsam e-handel till ett omni-erbjudande. Två saker har varit centrala i att möjliggöra tillväxten. Det ena är att Kicks under de senaste åren investerat stort i förbättrad analyskapacitet. Det andra är att Kicks  just innan pandemin slog till hade gått över till variabla marknadsföringsinvesteringar – som helt enkelt innebär att man kan investera så länge avkastningen är positiv, istället från utifrån en bestämd budget – vilket gjorde att man omedelbart kunde gasa på när många konsumenter flyttade från fysiska till digitala kanaler.

Mat

I mars 2020 fullständigt exploderade online-inköpen av mat. Och så fortsatte året. Den stora tillväxten drevs inte minst av nya e-handlare i äldre åldersgrupper. Under andra kvartalet kom en fjärdedel av ordrarna i Willys och Hemköps kundprogram från personer över 70 år, att jämföra med bara fyra procent under januari-mars. När året summerades hade Axfoods e-handel vuxit med 112 procent, och allra mest växte ”click and collect”, där kunder beställer på nätet och själva hämtar maten.

112% – Så mycket växte Axfoods e-handel

Dustin

Eftersom Dustin i grunden är en e-handel för it-produkter, så är det inte förvånande att omkring 80 procent av bolagens försäljning sker online. Genom standardisering av både hårdvara och av tjänstepaket vill Dustin flytta en ännu större del av både försäljning och service till en onlinemiljö. När vi yrkesarbetar på fler platser – en trend som ser ut att vara ihållande – så kommer behovet av professionella it-miljöer att öka, något som skapar tillväxtmöjligheter.