Årsberättelse 2020

10/50

Hälften nytt om tio år

År 2014 antog vi ett mål för förnyelsen av Axel Johnson. Målformuleringen 10/50 betyder att om tio år ska hälften av det vi gör vara saker som vi inte gör idag. Under 2020 fortsatte vi att röra oss i den höga takt som krävs för att nå målet – utvecklingen accelererades snarare än pausades av det skifte vi såg mot digitala kanaler: Sex år in i mätperioden har vi nått 34 procent nya intäkter och under 2020 drevs förnyelsen framför allt av vår e-handelstillväxt.

Vår syn på förnyelse är tredelad:

  • Förnyelse sker varje dag, i våra verksamheter, i besluten vi tar när vi väljer att göra något annorlunda och bättre. Det är själva grunden.
  • Den andra delen är den affärsutveckling som sker i och kring bolagen, som när vi till exempel introducerar nya varumärken och produktkategorier eller går in på nya marknader. Här skapas den organiska tillväxten i våra bolag. 
  • Det tredje elementet är förvärv av nya verksamheter, som kan göras i bolagen eller direkt under Axel Johnson.

Under 2020 fortsatte produktutvecklingen inom Axfoods egna märkesvaror, som Garant och barnmatsmärket Minstingen, och även Kicks fortsatte satsningen på egna varumärken med lanseringen av BeautyAct by Kicks. Tillväxten i e-handel fortsatte, exempelvis ökade Kicks och Åhléns e-handlar med 63 respektive 52 procent och försäljningen i Axfoods e-handlar – Hemköp, Willys och Mat.se – ökade med 112 procent. 

2020 var något mindre förvärvsintensivt än 2019, men aktiviteten ökade framåt slutet av året med bland annat ett antal investeringar inom Novax fokusområden teknisk säkerhet, food tech och hälsa.