Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Novax

2020 var ett år av hög investeringstakt inom Novax fokusområden. Trots att pandemi och restriktioner påverkade ett antal av portföljbolagen, accelererade Novax utvecklingen inom hälsa, framtidens mat, teknisk säkerhet och retail-infrastruktur.

Fördjupat sektorfokus

Efter några avvaktande månader på transaktionsmarknaden, från mars till augusti, så avslutades året med hög intensitet. Under året förtydligades och fördjupades Novax sektorfokus.

Hälsa & Friskvård

Inom hälsa och friskvård fortsatte gym-kedjan STC sin expansion både organiskt och genom förvärv. Strax innan årets slut ingicks avtal om en investering som gjorde Novax till storägare i Aqua Dental, Sveriges snabbast växande tandvårdskedja. Här finns stora möjligheter till fortsatt tillväxt genom fokus på vårdkvalitet och på ett moderniserat kundbemötande, inom ett område som passar Novax ambition att förena affärs- och samhällsnytta.  

Framtidens mat

Under våren gick Novax in som ägare i det tyska bolaget Prolupin, som tillverkar proteinbaserade insatsvaror till livsmedelsindustrin, men också utvecklar egna växtbaserade mejeriprodukter riktade till konsument, såsom glass, yoghurt och mjölk. Under hösten lanserades också Svensk Baljväxtfärs, en lupinbaserad färs-produkt, som Novax kommersialiserar utifrån det utvecklingsarbete som gjorts av Axfoundation på experiment-jordbruket Torsåker. 

”Även inom teknisk säkerhet fortsatte tillväxten, dels genom förvärv inom det befintliga innehavet RCO, dels genom direktinvesteringar från Novax.”

Teknisk säkerhet

Även inom teknisk säkerhet fortsatte tillväxten, dels genom förvärv inom det befintliga innehavet RCO, dels genom direktinvesteringar från Novax. RCO förvärvade under året en aktiemajoritet i DinBox, Sveriges största leverantör av fastighetsboxar, samt EasyAccess, en Norge-baserad ledande leverantör av digitala och biometriska lås för konsumenter. 

Novax investerade under hösten i den digitala nyckelhanteraren Unloc samt i Accessy, vars ambition är att skapa en standard för digitala nycklar, och där Novax investerar tillsammans med ett antal av Sveriges största fastighetsbolag.

Efter flera år av förluster lyckades Lagerhaus ledning och Novax i nära samarbete uppnå en framgångsrik turnaround i bolaget. Lagerhaus avyttrades i oktober till en ägarkonstellation ledd av bolagets vd Jerker Levin. En stor prestation från bolaget, som efter försäljningen avslutade året starkt på en i övrigt mycket tuff retail-marknad.

Novax går in i 2021 med en fördjupad kunskap och närvaro i samtliga fokussektorer.

Fakta

Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag.

Ägarandel: 100 %

Hemsida: www.novax.se

 

Netto-

omsättning, MKR

2020 2019 INNEHAV
Filippa K 534 691 Majoritet
RCO 311 268 Majoritet
Datema 160 175 Majoritet
Academic Work 3 353 4 000 Minoritet
ApoEx 6 647 5 563 Minoritet
STC 378 308 Minoritet
Voyado 160 128 Minoritet
Apohem 137 39 Minoritet
Personalkollen 30 n.a. Minoritet
Leeroy 8 n.a. Minoritet
Aqua Dental 305 291 Minoritet
Prolupin 69 61 Minoritet
Bruce* 40 25 Minoritet
Matsmart 493 371 Minoritet
Totalt 12 624 11 954

 

*Bruce har brutet räkenskapsår sep–aug