Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Martin & Servera

Coronapandemins konsekvenser för restaurangbranschen drabbade Martin & Servera hårt. En rad kraftfulla åtgärder genomfördes för att möta försäljningsminskningen. Samtidigt har koncernen fortsatt att fokusera på nära kundrelationer, digitalisering samt hållbar och effektiv logistik för att vara redo för tillväxt när marknaden vänder. 

Ett tufft år för restaurangerna

Martin & Serveras omsättning uppgick till 12,1 miljarder kr och resultatet landade på -62 miljoner kr. Det betyder ett omsättningstapp till följd av pandemin på nära 20 procent. Den privata restaurangmarknadens nedgång var 24 procent, men med stor spridning mellan segment och geografiska områden. Den offentliga måltidsmarknaden påverkades inte i lika stor utsträckning. 

Vid sidan av generella kostnadsminskningar gjordes ett antal strukturförändringar: den finska verksamheten avyttrades och affärsområdet Diskteknik integrerades med Martin & Servera Restauranghandel. Efter förändringarna har Martin & Servera fyra affärsområden i stället för tidigare sex vilket minskar den fasta kostnadsbasen.

Genom snabba åtgärder när krisen slog till lyckades Martin & Servera mildra de negativa konsekvenserna. Förlusterna var stora under mars–maj och november–december. Däremellan nådde koncernen flera månader positiva resultat.

Utvecklingen av e-handeln har fortsatt med bland annat lansering av e-handel för dryckesleverantören Galatea och förbättrad funktionalitet för utförsäljning av varor i syfte att minska svinn och test av klimatmärkning i e-handeln. 

Bygget av Martin & Servera Logistiks nya lager i Norrköping löper på enligt plan. Det nya lagret, som beräknas stå klart under 2021, är en central pusselbit i arbetet med att bygga en ny och modern logistikstruktur med högre automationsgrad. 

”Genom snabba åtgärder när krisen slog till lyckades Martin & Servera mildra de negativa konsekvenserna.”

Investeringar i framtiden

Andra större investeringar under året var förvärvet av Domaine Wines Sweden, nya system för strategisk ruttplanering och transportoptimering samt fortsatta investeringar i biogasbilar.

I december tecknade koncernen ett avtal med Alight, som möjliggör byggandet av Sveriges största solcellspark i södra Sverige – ett mycket offensivt steg i omställningen till förnybar energi. 

Framåt fortsätter Martin & Serveras att på kort sikt parera de effekter coronapandemin orsakar, samtidigt som man är redo för tillväxt när utvecklingen vänder genom ett fortsatt starkt fokus på nära kundrelationer, innovation, digitalisering och hållbarhet.

Fakta

Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-koncernen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, Fällmans Kött och Galatea.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 2 959

Hemsida: www.martinservera.se

NYCKELTAL, MKR 2020 2019
Nettoomsättning 12 086 15 077
ResultatAX -62 426
Resultat efter finansnetto -246 318