Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Dustin

2020 är året då digitaliseringen tog det stora klivet, inte minst i arbetslivet. Coronapandemin har inneburit att samhället ställt om till nya arbetssätt. Dustin har därför accelererat strategin för att möta kundernas behov av att kunna jobba och hantera sin it-miljö på distans.

Ökad digitaliseringstakt

Pandemin har snabbt drivit fram en beteendeförändring i samhället med ett allt större fokus på handel online och mobilitet. Det har gjort att Dustin har kunnat öka takten i implementationen av sin strategi. Kunderna vill i allt större utsträckning köpa och hantera sina tjänster digitalt. För att tydliggöra vart Dustin är på väg har bolaget under året uppdaterat sin varumärkesposition. It är centralt för att företag ska fungera och därför är Dustins vision att hjälpa sina kunder att vara i framkant. Kundlöftet är ”We keep things moving”.

”Kundlöftet är ”We keep things moving”.”

Fortsatt tillväxt på utmanande marknad

Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 13,2 miljarder kronor. Den organiska tillväxten var 2,3 procent. Tillväxten har främst drivits av ökade volymer inom segmentet LCP (large corporate and public), genom ramavtal och långa kontrakt med den offentliga sektorn. Segmentet SMB (Small and Medium-sized Businesses) visade en stabil utveckling under första halvåret, medan senare delen av verksamhetsåret påverkades negativt av pandemin. Justerad EBITA uppgick till 517 miljoner kronor (560), där lönsamheten främst påverkats av en ökad andel bashårdvara med lägre marginal.

Strategiska initiativ för ökad lönsamhet

Dustin har under året intensifierat arbetet för att ytterligare förbättra kärnaffären online, öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Dustins strategiska initiativ med driftsättning av en ny robotlösning i centrallagret, effektivisering genom nedstängning av mindre lokala kontor, minskat antal anställda inom organisationen för tjänster och lösningar samt konsolidering av datacenter ger goda förutsättningar för högre lönsamhet framgent. 

”Dustin summerar fem framgångsrika år med stora kliv framåt inom hållbarhetsområdet.”

Höjd ambition inom hållbarhet

Under året växte klimatfrågan till en av de mest brännande frågorna som genomsyrar hela samhälls­agendan. Dustin summerar fem framgångsrika år med stora kliv framåt inom hållbarhetsområdet. Tre nya övergripande mål har tagits fram för 2030. Då ska Dustin ha noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan, ett hundra procent cirkulärt erbjudande och ha genomfört hundra åtgärder för social rättvisa.

Fakta

Dustin är en ledande onlinebaserad it-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder it-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag.

Ägarandel: 29,8 %

Antal anställda: 1 700

Hemsida: www.dustin.se

NYCKELTAL, MKR 2019/20 2018/19
Nettoomsättning 13 195 12 536
ResultatAX 335 445
Resultat efter finansnetto 335 445