Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Axsol

Under 2020 fortsatte Axel Johnson expansionen inom solområdet. Även om solenergi-investeringarna dämpades under den första coronavågen så ser vi en stark underliggande tillväxt på den europeiska solmarknad som AxSols bolag nu expanderar på.

Två nyinvesteringar

I februari gick AxSol in som delägare i Svea Solar, som är marknadsledande inom sollösningar för svenska konsumenter, och strax därpå i Solkompaniet, som är den ledande svenska projektören och byggaren av stora solelanläggningar till företag, offentliga kunder och fastighetsbolag. 

Även solmarknaden påverkades av den första coronavågen under våren 2020, då både hushåll och företag pausade investeringar. Det stilleståndet släppte efter sommaren och pandemins andra våg gjorde inte samma avtryck. 

”Även solmarknaden påverkades av den första coronavågen under våren 2020, då både hushåll och företag pausade investeringar.”

Europeisk expansion

Marknadsplatsbolaget Otovo, som kopplar samman privatpersoner med installatörer, uppvisade en snabb tillväxt i Spanien och Frankrike, och fick en bra start vid marknadsinträdet i Polen respektive Italien. Däremot försvagades försäljningen på hemmamarknaderna i Sverige och Norge. 

Svea Solar och Solkompaniet visade båda en försäljningstillväxt i spannet 35–40 procent. Svea Solar växte starkt från låga nivåer i de nya marknaderna Nederländerna och Spanien. Solkompaniet har haft en fortsatt god tillväxt och arbetar nu med att utveckla storskaliga  solelparker.  

Långsiktiga spelregler

Under andra halvåret avvaktade många kunder i väntan på ”Sol-ROT” som infördes 1 januari 2021.  Detta syntes tydligt, när tillväxten i försäljning till hushåll rusade omedelbart i januari 2021. Den effekten understryker hur viktigt det är att spelreglerna för investeringar är hållbara och långsiktiga över tid, för att undvika den ”ryckighet” vi såg under 2020. 

Vidare har gränsen för under vilken kommersiella fastigheter inte behöver betala elskatt för egenproducerad el höjts från 255 kW till 500 kW, vilket sannolikt leder till att fler storskaliga takinstallationer kommer att byggas och att mindre installationer byggs ut. Om Sverige menar allvar med att vilja främja företags investeringar i hållbar energiproduktion så borde ett totalt slopande av skatten, som bara finns i en handfull EU-stater, vara en självklar åtgärd. I augusti tillträdde Johan Bergström som vd på AxSol, med fokus på  strategi- och tillväxtarbete inom befintliga bolag, samt på nya investeringar framåt.

Fakta

AxSol är koncernens yngsta bolag, som startades kring årsskiftet 2019/2020 för att samla investeringar inom solenergisektorn.

Ägarandel: 100 % i AxSol som har en varierande ägarandel i portfölj­bolagen Alight, Otovo, Solkompaniet och Svea Solar.

Antal anställda i AxSol-bolagen: cirka 500

Omsättning i AxSol-bolagen: 1,2 miljarder