Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Axfood

Axfood summerar ett exceptionellt år med fortsatta satsningar på att utveckla kunderbjudandet, modernisera butiker, expandera e-handeln samt öka digitalisering och automatisering. Under året växte Axfood återigen snabbare än marknaden, vilket resulterade i ett resultat på 2 394 Mkr.

Prisvärd, bra och hållbar mat för alla

Dagligvarubranschen är mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln och påverkas främst av befolkningstillväxt och inflation, samt av trender som digitalisering, förändrad demografi, bransch­glidning samt ett ökat fokus på hälsa, hållbarhet och prisvärdhet. Axfood­familjens varumärken är mycket väl positionerade inom sina respektive segment och tillgängliggör prisvärd och hållbar mat för alla.

”Willys stärkte sin position som Sveriges ledande lågpriskedja”

Ett framgångsrikt år med ökade marknadsandelar

Axfoods försäljning och resultat påverkades under 2020 av en hög efterfrågan när konsumtionen av mat i hemmen ökade. Året präglades av hög aktivitet där särskilt fokus låg på medarbetarnas och kundernas säkerhet samt stabilitet i varuförsörjningen. Med en butiksomsättningstillväxt om 8,7 procent och e-handelstillväxt om hela 112 procent växte Axfood återigen mer än marknaden både i butik och online. Willys stärkte sin position som Sveriges ledande lågpriskedja. Även om försäljningen sammantaget växte kraftigt, var situationen utmanande för delar av Axfood. Det gäller särskilt butiker belägna i gränshandeln mot Norge och i centrala storstadslägen. 

Satsning på effektiv logistik och utvecklat kunderbjudande

Under året fortsatte bygget av det nya högautomatiserade logistikcentret för butik och e-handel i Bålsta. Centret blir ett av de största och mest moderna i Europa och samlar hela varuflödet för butik och e-handel. Pandemin har accelererat digitaliseringen av dagligvaruhandeln. Axfood fortsatte under året att stärka sitt digitala erbjudande med en än mer kundanpassad e-handel. I butik lanserades digitala verktyg som självscanning och mobil-betalningar. Dessutom lanserades det nya konceptet Snabbgross Club, med ett unikt och prisvärt sortiment i stora förpackningar riktat till privatpersoner, samt Hemköps nya lojalitetsprogram Klubb Hemköp som inspirerar medlemmarna till hållbara och hälsosamma val.

En positiv förändringskraft

Under året fortsatte Axfood att utveckla sitt ambitiösa hållbarhetsarbete, med fokus på bland annat hållbart kunderbjudande, reducerat matsvinn och hållbara transporter.

Fakta:

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige med matkoncept som Willys, Hemköp, Tempo, Mat.se och Middagsfrid. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross. Supportbolaget Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår också Eurocash, Urban Deli och Apohem.

Ägarandel: 50,1 %

Antal anställda: 11 451

Hemsida: www.axfood.se

 

NYCKELTAL, MKR 2020 2019
Nettoomsättning 53 696 50 740
ResultatAX 2 394 2 173
Resultat efter finansnetto 2 394 2 173