Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Under 2020 innebar corona-pandemin färre kundbesök och lägre försäljning i de fysiska varuhusen, men också en e-handel som växte med 50 procent och nådde över 750 miljoner kronor. En ny vd, Annica Hagen, tillträdde och påbörjade arbetet med Åhléns omdaning och framtidsstrategi.

Tillväxt i e-handeln

Försäljningen startade starkt i början av året både i varuhus, e-handel och dotterbolag men påverkades kraftigt av corona-utbrottet, framför allt i City-varuhusen. Samtidigt ökade kundernas efterfrågan på digital handel och Åhléns var snabba med att anpassa verksamheten. De delar av Åhléns som framför allt visade tillväxt under 2020 var e-handeln, Åhléns Outlet som vid årets slut hade sju butiker, samt Design­torget som öppnade tolv shop in shop-butiker i Åhléns varuhus. Omsättningen i varuhusen minskade till följd av pandemin, med djupast fall under mars–maj och november–december, och till följd av två stängningar, men ökade online genom ett bredare sortiment och ny kundanpassad funktionalitet och kommunikation. Åhléns rapporterar ett negativt resultat om -331 miljoner kronor 2020 med fortsatt pressad lönsamhet och stort fokus har under året varit på att anpassa kostnadsbasen till nya förutsättningar samt automatisera och effektivisera processer. 

”Omställningen mot en mer digitaliserad handel fortsätter i hög takt.”

Digitalisering för att möta ­kundernas behov 

Omställningen mot en mer digitaliserad handel fortsätter i hög takt. Erbjudandet på åhlens.se har utökats med över 300 varumärken. Åhléns lanserade som första detaljhandelsaktör digitala kvitton i samarbete med Kivra och satsningar pågår för att öka personalisering och kundinsikt. Ett nytt affärssystem har implementerats och utvecklingen av logistik och distribution fortsätter för att möjliggöra omställningen framåt. Utrullning av marknadsplatsen i varuhusen pågår med nya lokala samarbeten och på Åhléns City Stockholm nyöppnade herrplanet med det senaste varuhuskonceptet.

Ny vd och framtidssatsningar

Ett robotiserat lager håller på att byggas i Rosersberg, vilket kommer att ge kunderna ännu snabbare och smidigare leveransmöjligheter. För att möta den allt mer växande lågpristrenden öppnas ytterligare Åhléns Outlet-butiker. Åhléns nya vd Annica Hagen presenterar 2021 en ny strategi med fokus på kundbehov, varumärkesposition och digitalisering med målsättningen att vända till lönsamhet.

Fakta

Varuhuset Åhléns är en marknadsplats med ett brett och noga utvalt sortiment som förenklar och förgyller livet. Med integrerad omnihandel via varuhus och åhlens.se erbjuds en smart mix av egna och externa varumärken inom skönhet, hem och mode. Åhléns Outlet och Design­torget är dotterbolag.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 1 691

Hemsida: www.ahlens.se

NYCKELTAL, MKR 2020 2019
Nettoomsättning 4 328 5 109
ResultatAX -331 -116
Resultat efter finansnetto -331 -116