Årsberättelse 2020

Tre år på tre veckor

VD-ord

Ett år av motståndskraft och acceleration

MIA BRUNELL LIVFORS

FÖRNYELSE

10/50

Om tio år ska hälften av det vi gör vara saker som vi inte gör idag. Pandemiåret 2020 innebar en acceleration av utvecklingen, framför allt inom digitala kanaler och e-handel.

HÅLLBARHET

Vårt hållbarhetsfokus

Vår ambition är att affärsnytta och samhällsnytta ska gå hand i hand i våra verksamheter. Det gör vi genom fokus på klimatpåverkan, cirkularitet och social hållbarhet i våra verksamheter, och genom externa partnerskap för positiv samhällspåverkan.

Trend

Tre år på tre veckor

Under 2020 accelererade skiftet från fysiskt till digitalt och hemarbete blev norm för människor i stora delar av världen och förändrade vår ekonomiska geografi. Vad innebär omställningen för, städer, rörelse, handel och boende?